5. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları

Aşağıya Kur’an-ı Kerim dersi 5. sınıf 2. dönem 2. yazılı sınavı için özenle hazırlanmış bir tane yazılı sınav soruları, kağıtları eklenmiştir. Sınavı indir soruları çöz, yazılıya hazırlan.

KUR’AN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim, indirilişinden itibaren tüm Müslümanların başucu kitabı olmuştur. İslam’ın yaşanması, Kur’an-ı Kerim’in hem lafız hem de anlam yönüyle öğrenilmesine bağlıdır.
Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’in dili Arapçadır. Birçok ibadetin ayrılmaz unsuru Kur’an-ı Kerim’dir. Başta namaz olmak üzere ibadetlerin istenilen şekilde yerine getirilmesi ve dinî merasimlerin yapılabilmesi için Kur’an-ı Kerim’in tecvid kurallarına uygun olarak doğru bir şekilde okunması, bazı sure ve ayetlerin ezberlenmesi gerekmektedir.

Kur’an-ı Kerim okunup anlaşılması için gönderilen bir kitaptır. Onu yüzünden ya da ezbere okumakla içerdiği konuları anlamaya çalışmak birbirinden ayrı düşünülemez. Bunları gerçekleştirmek büyük ölçüde Kur’an’ı sevmeye, onu anlamak için çaba göstermeye bağlıdır. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim dersi öğretim programıyla öğrencilerin; Kur’an’ın hayatımızdaki yerini fark etmeleri, onu severek doğru ve güzel okumaları, bazı sure ve ayetleri kurallarına uygun olarak ezberlemeye istekli
olmaları, onun içeriği hakkında bilgi sahibi olup Kur’an’a sevgiyle bağlanmaları amaçlanmaktadır.

Bu dersle ilgili ünite ve kazanımlar, Kur’an-ı Kerim dersinin genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde farklı öğrenme alanlarına ayrılarak belirlenmiştir. Her bir ünite için öngörülen süre ve ünitelerin işleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenci seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir. Örneğin, “Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım” ünitesinin giriş konuları işlendikten sonra, devamındaki “Kur’an’ın Mesajını Anlıyorum” bölümü,
diğer ünite olan “Kur’an’ı Okumaya Giriş” ünitesiyle dönüşümlü olarak işlenebilecektir. Programın en önemli hedefi, konuların öğrencilere sevdirilerek öğretilmesidir.

Öğrencilerin telaffuz ve güzel okuma becerileri birbirinden farklı olacaktır. Kişisel farklılıklar her zaman göz önünde tutulmalı, zorlaştırıcı değil, Kur’an okumayı sevdirmeye dönük bir yöntem izlenmelidir.
Öğrenciler ezber yapmaya zorlanmamalı, kendi istekleriyle bunu bir ihtiyaç olarak görmeleri için çaba sarf edilmelidir. Sevgi merkezli hareket edilmeli, sınıf içerisinde ezber zorluğu çeken öğrenciler özel olarak motive edilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir